Ügyvédi munkadíj

Az első konzultáció alkalmával tájékoztatást adok az egész eljárásra, ügyletre vonatkozó ügyvédi munkadíj összegéről, amely így a Tisztelt Ügyfelek számára előre látható és kiszámítható. 

Az ügyek egy részében (pl. büntető ügyekben, peres eljárásokban, peren kívüli levelezés során) a munkadíj az adott ügy súlyához, bonyolultságához, illetve a munka mennyiségéhez igazodóan kerül kialakításra óradíjas alapon vagy fix összegben, míg egyéb ügyekben (így pl. adásvételi szerződések szerkesztése, cégalapítás, tartós jogi képviselet ellátása során) a munkadíj százalékban vagy fix összegben kerül meghatározásra.