Polgári jog és Peres ügyek

A Polgári jog és Peres ügyek szakterületeken az alábbi ügyekben vállalom a jogi képviselet ellátását:

Családjog

  • Házasság felbontása;
  • Gyermekelhelyezés-gyermektartásdíj, kapcsolattartási ügyek;
  • Házastársi közös vagyon megosztása.

Kártérítési jog

  • Személyi sérüléses balesetek és biztosítási károk esetén a Biztosítóval szembeni kártérítési követelés érvényesítése és jogi képviselet ellátása;
  • Orvosi műhiba perek.

Végrehajtási ügyek

  • Végrehajtási eljárásokban jogi képviselet ellátása;
  • Követelésbehajtás, fizetési meghagyásos eljárás;
  • Deviza ügyek.
stop-blue

Birtokügyek

  • Birtokháborítás, birtokvédelem.

Hagyatéki ügyek

  • Hagyatéki tárgyaláson, peres eljárásban képviselet ellátása.